Nasiadka Tadeusz

Imię Tadeusz
Nazwisko Nasiadka
Data urodzenia 27.05.1926
Miejsce urodzenia Dębiny koło Pułtuska (Ostenburg)
Miejsce zamieszkania Dembiny/Zatory
Imię ojca Jan
Imię matki Wiktoria (Viktoria)
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik rolny
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 26.07.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - na czerwonkę (Ruhr)
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem przynależności do organizacji konspiracyjnej i pełnienie funkcji kuriera na rzecz polskich nielegalnych organizacji
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie sądowe w Pułtusku (Ostenburg)
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. AIPN GK 629/3932 (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. AIPN GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko panieńskie matki Szerba
  2. Zatrzymany 8.06.1943 przez GPK w Pułtusku i osadzony w miejscowym więzieniu w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy z GG
  3. W celi ww. miał się zwierzyć współwięźniowi Janowi Sokołowskiemu ur. 21.08.1901, że granicę przekraczał wielokrotnie aby spotkać się z ojcem Janem Nasiadką, który zbiegł
  4. O powyższym fakcie J. Sokołowski doniósł do Gestapo
  5. W wyniku tego T. Nasiadce postawiono zarzut pełnienia funkcji kuriera na rzecz polskich nielegalnych organizacji, k. 14-15
  6. Z dniem 7.07.1943 r. objęty aresztem ochronnym (k. 21)
  7. GK 629/3932, k. 24, według zaświadczenia (Totenschein) wystawionego przez lekarza więziennego St. Dołnera zmarł o godz. 8.00 na czerwonkę (Ruhr), k. 25
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia