Mieszczyński Tadeusz

Imię Tadeusz
Nazwisko Mieszczyński
Data urodzenia 11.10.1923
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Żuków (koło Płońska)
Imię ojca Stanisław
Imię matki Józefa
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 29.09.1943 r., godz. 17.00
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem współudziału w zabójstwie żandarma niemieckiego w Woli Czerwińskiej 26.09.1943
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Auschwitz (od 04.12.1943) nr obozowy 165514
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/3664
  2. Akta IPN GK 629/2379, GK 629/4828, k. 31, GK 629/3664
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany wraz z ojcem Stanisławem i bratem Henrykiem.
  2. Źródło (1) podaje datę aresztowania i osadzenia w Forcie 28.09.1943 r.
  3. Z KL Auschwitz został skierowany do KL Mauthausen (11.02.1944 r.)
  4. Następnie dnia 07.06.1944 r. został przeniesiony z KL Mauthausen do KL Ravensbrück.
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Karta osobowa KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta osobowa KL Mauthausen