Kuzka vel Kózka Wiktor

Imię Wiktor
Nazwisko Kuzka vel Kózka
Data urodzenia 2.2.1911 r.
Miejsce urodzenia Krubin
Miejsce zamieszkania Nowy Dwór
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty (Wanda)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód szewc
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 14.07.1944 r. w KL Mauthausen (oznaczony nr 79596)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. AIPN GK 629/2535, k.12-12v, k. 13, k. 15 (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje, że 30.07.1944 r. został poddany badaniu lekarskiemu pod kątem zdatności osadzenia w obozie koncentracyjnym (k. 13)
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Karta osobowa KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta osobowa KL Mauthausen