Mieszczyński Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Mieszczyński
Data urodzenia 8.05.1895 r.
Miejsce urodzenia Dzierżanów (koło Płońska)
Miejsce zamieszkania Żuków (koło Płońska)
Imię ojca Martin
Imię matki Marianna
Stan cywilny żonaty (Józefa)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 29.09.1943 r., godz. 17.00
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Postawiono mu zarzut udziału lub współudziału w napadzie i zabójstwie żandarma Abromeita z posterunku w Mystkowie pow. Płońsk. Do incydentu doszło 26.09.1943 r. w m. Czerwińsk-Wola
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 4.12.1943 r. w KL Auschwitz (skierowany 19.11.1943 r., oznaczony 165512)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. GK 629/3661, k. 3; GK 629/3663, k. 4-5; GK 629/2379; GK 629/4828, k. 31
Uwagi dodatkowe
  1. Zatrzymany 28.09.1943 r. wraz z synami Henrykiem i Tadeuszem
  2. 11.02.1944 r. przeniesiony do KL Mauthausen, następnie do KL Ravensbruck (obóz męski), nr obozowy 8178. W dn. 7.04.1945 r. przeniesiony do KL Mittelbau/Dora
Lista z tzw. Schreibstube KL Ravensbruck (kancelaria obozowa)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista z tzw. Schreibstube KL Ravensbruck (kancelaria obozowa)

Zestawienie zbiorcze, powojenne więźniów KL Ravensbruck przekazane przez Józefa Kwietniewskiego z Bytomia

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zestawienie zbiorcze, powojenne więźniów KL Ravensbruck przekazane przez Józefa Kwietniewskiego z Bytomia