Płużański Józef

Imię Józef
Nazwisko Płużański
Data urodzenia 14.07.1894
Miejsce urodzenia Końskie
Miejsce zamieszkania Olszanka (koło Wyszkowa)
Imię ojca Witold
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III maj 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 18.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Stutthof - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III Oskarżony o posiadanie wiedzy nt. ukrytej ze zrzutów broni w folwarku Olszanka, pow. wyszkowski, prowadzenie tajnej podchorążówki, posiadanie radiostacji
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III siedziba gestapo w Pułtusku, następnie więzienie w Warszawie przy ul. Daniłowiczowskiej, od 14.07.1944 KL Stutthof
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. "PZP" -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/12996 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. www.straty.pl (odwołanie do dokumentacji Muzeum Stutthof w Sztutowie)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 18.05.1944 przez GPK w Nowym Dworze, następnie osadzony w Forcie (daty osadzenia nie podano)
  2. Do KL Stutthof przybył transportem zbiorowym 14.07.1944 (znaczony nr 44567)
  3. Źródło (1) podaje, że na posiedzeniu sądu doraźnego w dn. 19.06.1944 (miejsca nie podano) został skazany na śmierć. Wyrok wykonano w KL Stutthof.
Lista więźniów przybyłych do KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista więźniów przybyłych do KL Stutthof

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Pismo do Arolsen Archives w sprawie Józefa Płużańskiego

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Pismo do Arolsen Archives w sprawie Józefa Płużańskiego

Pismo do Arolsen Archives w sprawie Józefa Płużańskiego

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Pismo do Arolsen Archives w sprawie Józefa Płużańskiego