Michałowska Maria

Imię Maria
Nazwisko Michałowska
Data urodzenia 2.02.1920
Miejsce urodzenia Mała Wieś
Miejsce zamieszkania Mała Wieś
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny panna
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 10.1943
Data zwolnienia z Fortu III 26.11.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III podejrzana o współudział w sabotażu gospodarczym strefy celnej Leoncin
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III 26.11.43 przeniesiona do więzienia w Pułtusku
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629/3616
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowana 28.10.1943 r.
  2. Postawiono zarzut posiadania wiedzy na temat działalności i miejsca pobytu zbiegłych braci Tadeusza i Józefa Michałowskich podejrzowanych o przynależność do grupy szumglującej bydło do GG tzw."Kuba bandy".
  3. od 15.03.1944 r. KL Ravensbruck nr 31818
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2