Mieszczyński Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Mieszczyński
Data urodzenia 19.07.1921
Miejsce urodzenia Nacpolsk
Miejsce zamieszkania Żukowo, pow. płoński
Imię ojca Stanisław
Imię matki Józefa
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód pracownik rolny
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 29.09.1943 r., godz. 17.00
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Postawiono mu zarzut udziału lub współudziału w napadzie i zabójstwie żandarma Abromeita z posterunku w Mystkowie pow. Płońsk. Do incydentu doszło 26.09.1943 r. w m. Czerwińsk-Wola, pow. Płońsk w domu VD Kohlera, u którego ww. się zatrzymał
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Auschwitz (od 04.12.1943), następnie skierowany 11.02.1944 do KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN 629/3661
  2. Akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
  3. Akta IPN GK 629/2379, GK 629/4828, k. 31
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany dn. 28.09.1943 r.
  2. Źródło (2) podaje datę osadzenia 28.09.1943 r.
  3. Aresztowany wraz z ojcem Stanisławem i bratem Tadeuszem.
  4. W KL Auschwitz oznaczony nr 165515.
  5. 06.10.1943 r. wraz z ojcem Stanisławem przewieziony na przesłuchanie do Nowego Dworu.
Karta osobowa KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta osobowa KL Mauthausen

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2