Marchlewski Alojzy

Imię Alojzy
Nazwisko Marchlewski
Data urodzenia 27.09.1899
Miejsce urodzenia Chrośla
Miejsce zamieszkania Nowy Lubiel
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód pracownik społeczny;tłumacz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 11.1943
Data zwolnienia z Fortu III 13.11.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III podejrzany o przynależność do podziemia
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III 13.11.1943 zwolniony
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629/2272
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 5.11.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock