Klimkiewicz Józefa

Imię Józefa
Nazwisko Klimkiewicz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny zamężna
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1943
Data zwolnienia z Fortu III zwolniona
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 318/520-525 (w sprawie Franciszka Klimkiewicza)
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko panieńskie Razna
  2. Mąż Władysław, mieli dwóch synów: starszego Franciszka i młodszego Stefana
  3. O pobycie Józefy Klimkiewicz w Forcie mówi w swoich zeznaniach Janina Nowis (Źródło 1)