Wiśniewski Jan

Imię Jan
Nazwisko Wiśniewski
Data urodzenia 07.10.1911
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Franciszek
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem nielegalnego przekraczania granicy i przemytu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN*
  2. Akta IPN 629/6879 (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe