Nosarzewski Józef

Imię Józef
Nazwisko Nosarzewski
Data urodzenia 06.04.1920
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Łukasz
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 09.1943
Data zwolnienia z Fortu III 11.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem nielegalnego przekraczania granicy i przemytu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Lublin (od 24.11.1943), następnie KL Gross-Rosen (od 05.04.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN 629/4081 (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje datę aresztowania 01.09.1943; nie podaje dokładnej daty osadzenia w Forcie
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia