Rutkowska Helena

Imię Helena
Nazwisko Rutkowska
Data urodzenia 22.02.1924
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Aleksander
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 02.09.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowana 01.09.1943 pod zarzutem nielegalnego przekraczania granicy i przemytu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN 629/5426 (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe