Kuźnicka Kazimiera Stephi

Imię Kazimiera Stephi
Nazwisko Kuźnicka
Data urodzenia 18.06.1900
Miejsce urodzenia Augustówek
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Jan
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 01.09.1943
Data zwolnienia z Fortu III 11.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowana 01.09.1943 pod zarzutem nielegalnego przekraczania granicy i przemytu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 27.11.1943 w KL Auschwitz (nr więźniarki 69368), w 1944 przeniesiona do KL Ravensbruck
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/2540 (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. B. Piętka, "Księga pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Wielkopolski, Pomorza, Ciechanowskiego i Białostocczyzny 1940-1944", Tom I, Wydawnictwo PMA-B, 2013
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko panieńskie Stempniewska