Szalinska vel Szalińska Janina

Imię Janina
Nazwisko Szalinska vel Szalińska
Data urodzenia 16.06.1911
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania Warszawa
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny zamężna
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnica rolna
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 17.05.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zatrzymana pod zarzutem przemytu bydła
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/2167, k. 4, 6 (lista zbiorcza), Akta IPN GK 629/102, GK 629/2167, k. 4, 6, 8 (karta w kartotece; inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Z domu Rusicka
  2. Zatrzymana pod zarzutem przemytu bydła w grupie 15 mężczyzn i 6 kobiet „w bunkrze nr 10 za Zakroczymiem” (najprawdopodobniej w Forcie Zakroczym).
  3. W wyniku dochodzenia 6 mężczyzn i 4 kobiety aresztowano i osadzono w Forcie III w Pomiechówku. Nie wiadomo co stało się z pozostałymi osobami, najprawdopodobniej zostały uwolnione.