Orlowski vel Orłowski Janusz

Imię Janusz
Nazwisko Orlowski vel Orłowski
Data urodzenia 24.07.1927
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania Warszawa
Imię ojca Stanisław
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód uczeń/żak
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 17.05.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zatrzymany pod zarzutem przemytu bydła
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (od 28.07.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/4280, Akta IPN GK 629/102, Akta IPN GK 629/2167, k. 4, 6, 8 (karta w kartotece)
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. www.straty.pl (odwołanie do: akta IPN GK 131/12, 131/19)
Uwagi dodatkowe
  1. Zatrzymany pod zarzutem przemytu bydła w grupie 15 mężczyzn i 6 kobiet „w bunkrze nr 10 za Zakroczymiem” (najprawdopodobniej w Forcie Zakroczym).
  2. W wyniku dochodzenia 6 mężczyzn i 4 kobiety aresztowano i osadzono w Forcie III w Pomiechówku. Nie wiadomo co stało się z pozostałymi osobami, najprawdopodobniej zostały uwolnione.
  3. Na Liście 10 zatrzymanych osób podany jest inny, najprawdopodobniej błędny rok urodzenia - 1924

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Potwierdzenie przybycia do KL Mauthausen 28.07.1944

Karta osobowa KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta osobowa KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen