Nieporowski Wacław

Imię Wacław
Nazwisko Nieporowski
Data urodzenia 19.02.1892
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Feliks
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 23.12.1943
Data zwolnienia z Fortu III 03.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem przynależności do organizacji PPR i "sprzyjania bandom"
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (od 15.03.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/4028 (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe