Machnacki Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Machnacki
Data urodzenia 10.11.1923
Miejsce urodzenia Korzybie-Czerwonki
Miejsce zamieszkania Wisiolka/ Płońsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 04.1944
Data zwolnienia z Fortu III 05.06.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowany jako zakładnik w sprawie zabójstwa urzędnika Hochheimera
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III zwolniony 5.06.1944
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629/12996
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 19.04.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2