Lazowski vel Łazowski Alfons

Imię Alfons
Nazwisko Lazowski vel Łazowski
Data urodzenia 16.01.1896
Miejsce urodzenia Kulundzi(?)/Wilno
Miejsce zamieszkania Wiesbaden
Imię ojca Ignacy
Imię matki
Stan cywilny rozwiedziony
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rzeźnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 11.1943
Data zwolnienia z Fortu III 11.02.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem porzucenia miejsca pracy w zakładzie naprawczym na kolei w Wiesbaden
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III skierowany do Wiesbaden
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629/12996
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany dn. 20.11.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock