Smoliński Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Smoliński
Data urodzenia 13.06.1920
Miejsce urodzenia Leśniki
Miejsce zamieszkania Kawęczyn
Imię ojca Piotr
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.1944
Data zwolnienia z Fortu III przed 16.07.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Ciechanowie
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof (od 16.07.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/181
  2. www. straty.pl (odwołanie do: Muzeum Stutthof w Sztutowie)
  3. www. straty.pl (odwołanie do: Baza danych ITS Arolsen )
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje, że do więzienia w Pomiechówku został przeniesiony z więzienia w Ciechanowie z powodu jego przepełnienia prawdopodobnie pod koniec maja 1944 r.
  2. Numer obozowy w KL Stutthof 45102.
Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof