Majewski Julian

Imię Julian
Nazwisko Majewski
Data urodzenia 08.01.1901
Miejsce urodzenia Czarnocinek
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.1944
Data zwolnienia z Fortu III przed 16.07.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Mławie
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof (od 16.07.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/4552
  2. www. straty.pl (odwołanie do: Muzeum Stutthof w Sztutowie)
  3. www. straty.pl (odwołanie do: Site de l'ancien camp de Natzweiler-Struthof)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (2 i 3) podaje datę urodzenia 08.02.1901 r.
  2. Numer obozowy w KL Stutthof 45126.
  3. Źródło (2) podaje informację o pobycie w obozie Natzweiler od 29.09.1944 r.
  4. Źródło (3) podaje także informacje o pobycie w obozie Natzweiler, ale od 01.10.1944 r. Numer obozowy 41811.