Fronczkowski vel Frączkowski Andrzej

Imię Andrzej
Nazwisko Fronczkowski vel Frączkowski
Data urodzenia 10.12.1899
Miejsce urodzenia Niesłusz
Miejsce zamieszkania Regimin
Imię ojca Andrzej
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.1944
Data zwolnienia z Fortu III przed 16.07.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Mławie
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof (od 16.07.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. 8. Pułk Ułanów w Chełmie - Starszy sierżant
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/953, GK 629/4552
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Muzeum Stutthof w Sztutowie)
  3. www. straty.pl (odwołanie do: Baza danych ITS Arolsen)
  4. www. straty.pl (odwołanie do: Polski Czerwony Krzyż)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje informację, że został poinformowany o zastosowaniu wobec niego aresztu ochronnego.
  2. Numer obozowy w KL Stutthof 45133.
  3. Źródło (4) podaje miejsce urodzenia Cieszanów.
  4. Źródło (4) podaje informację - starszy sierżant, 8 Pułk ułanów Chełmno, Stalag IX-A, nr jeńca 10352, zwolniony do Chełmna /daty brak/.