Młynarczyk Stefan

Imię Stefan
Nazwisko Młynarczyk
Data urodzenia 04.08.1922
Miejsce urodzenia Pniewo
Miejsce zamieszkania Pniewo pow. Pułtusk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim Smiga
Data osadzenia w Forcie III maj/czerwiec 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Oskarżony o przynależność do polskiej organizacji podziemnej PZP
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof (od 16.07.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. AK (PZP) -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN w sprawie Edwarda Nowocińskiego, sygn. akt IPN GK 629/4169 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. www. straty.pl (odwołanie do: Baza danych ITS Arolsen oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie)
  3. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 18.05.1944 r.
  2. Numer obozowy w KL Stutthof - 45096
  3. Źródło (2) podaje także informację o uwięzieniu w Natzweiler od 29.09.1944 r. (otrzymał nr 41809)
Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof