Idzikowski Antoni

Imię Antoni
Nazwisko Idzikowski
Data urodzenia 18.12.1884
Miejsce urodzenia Nowe Miasto
Miejsce zamieszkania Nowe Miasto
Imię ojca Szczepan
Imię matki Apolonia
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód nauczyciel
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 18.11.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 31.08.1944
Miejsce i przyczyna śmierci zginął w obozie koncentracyjnym w Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowany za tajne nauczanie
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska
Źródła danych
 1. Płońska konspiracja patriotyczna 1939-1956 J.L.Żabowski, Wwa 2003, s.254-255
 2. informacja od Pana Pawła Słupskiego
 3. akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Nowe Miasto (U 154/1884)
 4. http://straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
 5. akta IPN, sygn. akt GK 629/1348
 6. Akta IPN BU 2448/999 (Ankiety OK Warszawa ), s. 0013-0014
 7. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (F. Kruszewski, K. Pietrzak, Tajne nauczanie w latach 1939-1945, w: Dzieje Miasta Płońsk, pod red. A. Kociszewskiego, Ciechanów 1983, s. 151)
Uwagi dodatkowe
 1. Matka Apolonia z d. Chmielińska
 2. numer obozowy w Mauthausen - 57790
 3. Aresztowany 16.11.1943 r.
 4. Źródło (7) podaje, że przebywał również w KL Stutthof
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Antoni Idzikowski

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie Antoniego Idzikowskiego