Pączkowski vel Ponkowski Jan

Imię Jan
Nazwisko Pączkowski vel Ponkowski
Data urodzenia 14.06.1906
Miejsce urodzenia Ośnica (z j. niem. Ferringen)
Miejsce zamieszkania Ośnica, gm. Borowiczki pow. płocki
Imię ojca Adam
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód palacz
Pseudonim Szygi
Data osadzenia w Forcie III 11.12.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (skierowany 1.04.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 158
 2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
 3. www. straty.pl (odwołanie do: Archiwum IPN Sygn. IPN GK 131/11 oraz PCK)
 4. www. straty.pl (odwołanie do: Nazwa dokumentu: Polacy którzy przeżyli KZ Ebensee Miejsce przechowywania dokumentu: FPNP FPNPD )
 5. IPN sygn akt GK 629/4840, 629/1031
 6. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
 1. OK Warszawa, Akta Prokuratury Powiatowej w Płocku, Ko 289/68, zeznanie Henryka Janiaka z 31.05.1968, s. 2
 2. Od 01.04.1944 r. przebywał w KL Ebensee. Numer obozowy 61183.
 3. Źródło (4) podaje miejsce urodzenia Borowiczki.
 4. Aresztowany przez gestapo z placówki w Nowym Dworze pod zarzutem przynależności do podziemia (żołnierz placówki AK w Borowiczkach niem. Pukallen, ps. „Szygi”)
 5. W KL Mauthausen oznaczony nr obozowym 61183; przeżył
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen