Pączkowski vel Ponczkowski Aleksander

Imię Aleksander
Nazwisko Pączkowski vel Ponczkowski
Data urodzenia 14.11.1908
Miejsce urodzenia Ferringen
Miejsce zamieszkania Płock
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (od 01.04.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 158
  2. Akta IPN*
  3. www. straty.pl (odwołanie do: Archiwum IPN Sygn. IPN GK 131/11 oraz PCK)
  4. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. OK Warszawa, Akta Prokuratury Powiatowej w Płocku, Ko 289/68, zeznanie Józefa Woźniaka z 01.06.1968
  2. W Forcie przebywał w styczniu 1944 roku.
  3. Numer obozowy w KL Mauthausen - 61182
  4. Żonaty z Zofią zd. Wieczorek. Mieli jedno dziecko.
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen