Pawelczyk vel Pawełczyk Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Pawelczyk vel Pawełczyk
Data urodzenia 16.12.1905
Miejsce urodzenia Pokrzywnica
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Walenty
Imię matki Aleksandra
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód inkasent
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III maj/czerwiec 1944
Data zwolnienia z Fortu III przed 16.07.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Oskarżony o przynależność do polskiej organizacji podziemnej PZP
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof (od 16.07.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN w sprawie Edwarda Nowocińskiego, sygn. akt IPN GK 629/4169
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Baza danych ITS Arolsen)
  3. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 18.05.1944
  2. W Bazie Więźniów jest Pawelczyk (ojciec i syn, źródło nie podaje imion); być może chodzi o jedną z tych osób
Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie/Płocku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie/Płocku

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie/Płocku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie/Płocku