Milczarczyk Jan

Imię Jan
Nazwisko Milczarczyk
Data urodzenia 25.11.1923
Miejsce urodzenia Pniewo
Miejsce zamieszkania Pniewo
Imię ojca Antoni
Imię matki Ewa zd. Zaorska
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Oskarżony o przynależność do polskiej organizacji podziemnej PZP
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof (od 17.07.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN w sprawie Edwarda Nowocińskiego, sygn. akt IPN GK 629/4169 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. www. straty.pl (odwołanie do: Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Baza danych ITS Arolsen )
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 18.05.1944 r.
  2. Numer obozowy w KL Stutthof - 45075
  3. Źródło (2) podaje informacje o pobycie w szpitalu 18.08.1944 r.
Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof