Kuczyński vel Kuciński Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Kuczyński vel Kuciński
Data urodzenia 16.07.1922
Miejsce urodzenia Pniewo
Miejsce zamieszkania Pniewo
Imię ojca Jan
Imię matki Małgorzata
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim Żbik
Data osadzenia w Forcie III 05.1944
Data zwolnienia z Fortu III 07.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowany pod zarzutem przynależności do PZP-AK
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof (od 16.07.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. PZP -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. Akta IPN*
 2. www. straty.pl (odwołanie do: Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Baza danych ITS Arolsen )
 3. www. straty.pl (odwołanie do: Nazwa dokumentu: Państwowy Urząd Repatriacyjny w Gdańsku Sygnatura: 10/1167/250;357 Archiwum Państwowe w Gdańsku )
 4. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
 5. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
 6. Akta IPN w sprawie Edwarda Nowocińskiego, sygn. akt IPN GK 629/4169 (inwentarz.ipn.gov.pl)
 7. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany 18.05.1944 r.
 2. Numer obozowy w KL Stutthof - 45070
 3. Źródło (2) podaje informacje o pobycie w szpitalu 26.09.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof