Grabarek Jan

Imię Jan
Nazwisko Grabarek
Data urodzenia 05.12.1900
Miejsce urodzenia Wenzyki (Wężyki? gm. Grodzisk Mazowiecki?)
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III 21.05.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Oskarżony o przynależność do polskiego ruchu oporu i kontakt z członkami PZP (AK)
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof (od 22.05.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. J. Chilicki, "Jan Chilicki. Biografia wojenna 1939-1944. Zakroczym. Pomiechówek. Stutthof", 2019
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. www.straty.pl (odwołanie do dokumentacji Muzeum Stutthof w Szutowie)
  4. www.straty.pl (odwołanie do bazy danych ITS Arolsen)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) powołuje się na akta IPN GK 629/2971 (akta osobowe Gestapo w sprawie Stefana Lipko)
  2. Wyrok Sądu Doraźnego Rejencji Ciechanów i Okręgu Suwałki nakazał wysłanie więźnia do KL Stutthof w celu dalszego odbywania aresztu (IPN GK 629/2971)
  3. Nr obozowy 35116
Lista osób, którym udowodniono fakt przynależności do ruchu oporu i skierowano do KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista osób, którym udowodniono fakt przynależności do ruchu oporu i skierowano do KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof