Krywicki Schlema

Imię Schlema
Nazwisko Krywicki
Data urodzenia 16.08.1927
Miejsce urodzenia Wilno
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie judaizm
Narodowość żydowska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 03.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III 28.04.1944 r. uciekł z transportu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Zamordowany w trybie Sonderbehandlung (eufemizm używany przez funkcjonariuszy nazistowskich do nazwania egzekucji dokonywanych bez sądu).Data śmierci nie znana.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock