Krośnicki Zygmunt

Imię Zygmunt
Nazwisko Krośnicki
Data urodzenia 18.03.1906
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 03.1944
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 25.04.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowany jako zakładnik w sprawie zamordowania 2 żandarmów na posterunku Żebry - Korty,
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 2893/s.335
  2. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 06.03.1944 w miejscowości Bogate pow. Przasnysz
  2. Źródło (1) powołuje się na Ankietę OK W-Wa "Egzekucje" Bogate gr. Bogate pow. Przasnysz (i najprawdopodobniej akta IPN BU 2448/1008, s.112)
  3. Aresztowany 15.03.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock