Grapow Czesław Eliasz

Imię Czesław Eliasz
Nazwisko Grapow
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim "Lew" i "Wojciech"
Data osadzenia w Forcie III połowa 1942
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Kolporter tajnej prasy w powiecie płońskim
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. Członek oddziału V łączności sztabu obwodu płońskiego ZWZ -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Kazimierz Ulmer, "Wartość wolności", Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta MCK w Płońsku, Zeszyt XVII, Płońsk 2005, s. 24
  2. Akta gestapo w sprawie Kazimierza Antoszkiewicza (IPN GK 629/7856)
  3. Akta IPN GK 629/1260
  4. Akta IPN GK 318/520-525 (w sprawie Franciszka Klimkiewicza)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje, że został aresztowany przez gestapo nowodworskie i osadzony w Modlinie albo w Pomiechówku