Kostin Aleksiej

Imię Aleksiej
Nazwisko Kostin
Data urodzenia 05.05.1917
Miejsce urodzenia Sielicz (Rosja)
Miejsce zamieszkania Sielicz (Rosja)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie prawosławne
Narodowość rosyjka
Zawód robotnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Skierowany do obozu
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/1967
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 02.05.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock