Grotkowski Julian

Imię Julian
Nazwisko Grotkowski
Data urodzenia 06.02.1900
Miejsce urodzenia Wola Pawłowska
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Jan
Imię matki Katarzyna zd. Stefańska
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof (od 16.07.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN*
  2. www. straty.pl (odwołanie do: Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Baza danych ITS Arolsen)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany w dniu 12.06.1944 r.
  2. Numer obozowy w KL Stutthof - 45147
  3. Żonaty z Wincentyną zd. Brodowską. Mieli pięcioro dzieci.
  4. Źródło (2) podaje informacje o pobycie w szpitalu z datą 02.01.1945 r.
Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof