Kossakowski vel Kosakowski Marian

Imię Marian
Nazwisko Kossakowski vel Kosakowski
Data urodzenia 28.03.1925
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Ostenburg/Pułtusk
Imię ojca Antoni
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 21.04.1944
Data zwolnienia z Fortu III 17.05.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Ciechanowie
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  2. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 03.04.1944 r.
  2. Osadzony za przynależność do organizacji komunistycznej na skutek donosu, po przesłuchaniu został zwolniony 17.05.1944 r.
  3. W Forcie był razem z ojcem oraz braćmi: Józefem, Franciszkiem i Stanisławem.