Wyszyńska Aniela

Imię Aniela
Nazwisko Wyszyńska
Data urodzenia 30.05.1922
Miejsce urodzenia Załubice Nowe k. Radzymina
Miejsce zamieszkania Załubice Nowe k. Radzymina
Imię ojca Adam
Imię matki Helena
Stan cywilny panna
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim Jagoda
Data osadzenia w Forcie III 23.09.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 22.05.2005
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zarzucono jej m.in. współudział w zbrojnym napadzie na posterunki celne w Dąbrowie i Sieczychach
Skąd przywieziony do Fortu III areszt w Serocku
Dokąd wywieziony z Fortu III obóz w Majdanku
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Książka pt."Historia jednego życia", H.T.Wyszyński, 2006
  2. Profil Archiwum IPN na FB (www.forttrzecipomiechowek.org/news/aipn-o-rodzinie-wyszynskich)
  3. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, 026243)
  4. www.straty.pl (odwołanie do: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych, K6016122)
Uwagi dodatkowe
  1. Do Pomiechówka trafiła wraz ojcem Adamem i braćmi Bolesławem i Hieronimem, któremu postawiono zarzut posiadania broni i udział w walce przeciw Niemcom.
  2. W Pomiechówku przebywała około miesiąca.
  3. Z Majdanku trafiła do obozu Ravensbrück, gdzie była poddawana eksperymentom pseudomedycznym.
  4. Następnie trafiła do obozu Buchenwald, skąd po wyzwoleniu obozu powróciła do Polski.
  5. Zarzucono jej m.in. współudział w zbrojnym napadzie na posterunki celne w Dąbrowie i Sieczychach gdzie 21 sierpnia 1943 r. poległ Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka” (jedna z operacji bojowych AK o krypt. „Taśma”).
  6. Nazwisko po mężu - Janusz.
Zdjęcie z książki wydanej przez H. Wyszyńskiego „Historia jednego życia”, s. 431

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie z książki wydanej przez H. Wyszyńskiego „Historia jednego życia”, s. 431