Kondratenko Wasili

Imię Wasili
Nazwisko Kondratenko
Data urodzenia 05.04.1913
Miejsce urodzenia Iwot - Ukraina
Miejsce zamieszkania Iwot - Ukraina
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie grekokatolickie
Narodowość ukraińska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III ucieczka z robót
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629/1883
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany dn. 02.05.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock