Kępczyński Franciszek

Imię Franciszek
Nazwisko Kępczyński
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Borowiczki
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód pracownik sezonowy cukrowni Borowiczki
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 164
  2. J. R. Kalinowski, G. Chabowski, Gulczewo w subregionie płockim. Historia - ludzie - religia, Stowarzyszenie Autorów Polskich-Oddział Płocki, Płock 2020, s. 101
Uwagi dodatkowe
  1. OK Warszawa, Akta Prokuratury Powiatowej w Płocku, Ko 289/68, zeznanie Jana Krajewskiego z 03.06.1968, s. 2
  2. Aresztowany 11.12.1943 i najprawdopodobniej wtedy osadzony w Forcie III
  3. Wrócił do domu w 1945 r.