Kołodziejska Janina

Imię Janina
Nazwisko Kołodziejska
Data urodzenia 24.11.1919
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania Chotomów, pow. legionowski
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny mężatka
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 12.1943
Data zwolnienia z Fortu III 01/02.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III nielegalne przekraczanie granicy
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III po 8 tygodniach pojechała do Arbeitsamtu (roboty przymusowe)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko panieńskie Koziesoisz.
  2. Aresztowana dn. 08.12.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2