Chyczewski Kazimierz

Imię Kazimierz
Nazwisko Chyczewski
Data urodzenia 13.09.1902
Miejsce urodzenia Reszki
Miejsce zamieszkania Płońsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof (od 07.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska
Źródła danych
 1. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 2. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (F. Kruszewski, K. Pietrzak, Tajne nauczanie w latach 1939-1945, w: Dzieje Miasta Płońsk, pod red. A. Kociszewskiego, Ciechanów 1983, s. 151)
 3. J. Chilicki, "Jan Chilicki. Biografia wojenna 1939-1944. Zakroczym. Pomiechówek. Stutthof", 2019
 4. www.straty.pl (odwołanie do: Muzeum Stutthof w Sztutowie)
 5. Akta IPN GK 629/2971
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (3) podaje miejsce urodzenia Rzeszki (brak takiej miejscowości na mapie Polski).
 2. Źródło (3) powołuje się na akta IPN GK 629/2971 (akta osobowe Gestapo w sprawie Stefana Lipko).
 3. Sąd Doraźny Rejencji Ciechanów i Okręgu Suwałki podczas posiedzenia w Forcie III w Pomiechówku w dn. 20.05.1944 nakazał wysłanie więźnia do KL Stutthof w celu dalszego odbywania aresztu (IPN GK 629/2971).
 4. Wyrok został wstrzymany z powodu choroby; najprawdopodobniej zginął w Forcie III.
 5. Numer obozowy w KL Stutthof - 31894
 6. Źródło (4) podaje informację o pobycie w szpitalu 03.11.1944 r.
Lista osób, którym udowodniono fakt przynależności do ruchu oporu i skierowano do KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista osób, którym udowodniono fakt przynależności do ruchu oporu i skierowano do KL Stutthof