Wyszyński Adam

Imię Adam
Nazwisko Wyszyński
Data urodzenia 22.07.1879
Miejsce urodzenia Rasztów
Miejsce zamieszkania Załubice Nowe k. Radzymina
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 23.09.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 02.04.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Lublin
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zarzucono mu m.in. współudział w zbrojnym napadzie na posterunki celne w Dąbrowie i Sieczychach
Skąd przywieziony do Fortu III areszt w Serocku
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Lublin
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Książka pt."Historia jednego życia", H.T.Wyszyński, 2006
  2. AIPN GK 629/12996
  3. Akta IPN (tłumaczenie akt STAPO nr B Nr II A - 4774/43, listopad 1943)
Uwagi dodatkowe
  1. Do Pomiechówka trafił wraz córką Anielą oraz synami Bolesławem i Hieronimem.
  2. W Pomiechówku przebywał około miesiąca.
  3. Źródło (2) podaje datę aresztowania 25.09.1943 r.
  4. Zarzucono mu m.in. współudział w zbrojnym napadzie na posterunki celne w Dąbrowie i Sieczychach gdzie 21 sierpnia 1943 r. poległ Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka” (jedna z operacji bojowych AK o krypt. „Taśma”).
  5. Postawiono mu również zarzut posiadania i nie przelazania wiedzy o nielegalnej działalności syna Hieronima.
  6. Zmarł w szpitalu więziennym o godz. 1:00 na zapalenie płuc. Został poddany kremacji, urna nie została wysłana.
Karta z kartoteki gestapo na nazwisko Adama Wyszyńskiego, sygn. AIPN GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki gestapo na nazwisko Adama Wyszyńskiego, sygn. AIPN GK 629/12996

Karta z kartoteki gestapo na nazwisko Adama Wyszyńskiego, sygn. AIPN GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki gestapo na nazwisko Adama Wyszyńskiego, sygn. AIPN GK 629/12996