Pierścieniak Tadeusz

Imię Tadeusz
Nazwisko Pierścieniak
Data urodzenia 01.07.1922
Miejsce urodzenia Trębki Stare
Miejsce zamieszkania Dziekanów Leśny
Imię ojca Józef
Imię matki Józefa
Stan cywilny kawaler
Wyznanie katolik
Narodowość polska
Zawód kupiec, robotnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 28.10.1943
Data zwolnienia z Fortu III 1943
Data śmierci 25.08.2002
Miejsce i przyczyna śmierci zgon naturalny
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność w partyzantce w AL
Skąd przywieziony do Fortu III Trębki Stare
Dokąd wywieziony z Fortu III na Szucha w Warszawie bądź obóz koncentracyjny w Mathausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. ZBOWID - członek
Miejsce pochówku Kiełpin gmina Łomianki
Miejsce przechowywania danych u syna Tadeusza Pierścieniaka, Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. informacje od rodziny więżnia
 2. zeznania Zenona Pierścieniaka IPN Ko3/70
 3. www. straty.pl (odwołanie do: PCK)
 4. www. straty.pl (odwołanie do: Nazwa dokumentu: Polacy którzy przeżyli KZ Ebensee Miejsce przechowywania dokumentu: FPNP FPNPD)
 5. www. straty.pl (odwołanie do: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej sygn. IPN GK 131/10)
 6. www. straty.pl (odwołanie do:Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych oraz AAN, zespół: Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie [nr zespołu 2680] )
 7. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany został z braćmi ciotecznymi: Zenonem Pierścieniakiem, Czesławem i Mieczysławem Brzeskimi
 2. W okresie od 01.03.1944 do 01.05.1945 przebywał w KL Mauthausen - numer obozowy 54345
 3. Źródło (6) podaje rok osadzenia w Pomiechówku 1944.
 4. Źródło (7) podaje miejsce zamieszkania przed aresztowaniem Trębki, gm. Załuski, pow. płoński
 5. Aresztowany 28.10.1943 i oskarżony o udział w sabotażu gospodarczym w strefie celnej k/Leoncina (tzw. szmuglu reglamentowanych towarów przez granicę do GG)
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen