Kijewski Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Kijewski
Data urodzenia 09.02.1915
Miejsce urodzenia Drewze
Miejsce zamieszkania Henrysin
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty (Henryka)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 02.1944
Data zwolnienia z Fortu III 03.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany z powodu przemytu bydła
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 03.04.1944 KL Stutthof (nr 33777)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/1689
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 14.02.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Karta personalna z KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna z KL Stutthof