Kępczyński vel Kempczyński Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Kępczyński vel Kempczyński
Data urodzenia 18.02.1900
Miejsce urodzenia Wirginia-Bielono
Miejsce zamieszkania Wirginia-Bielono
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty (Stanisława)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 12.1943
Data zwolnienia z Fortu III 05.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do polskiego ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 20.05.1944 r. KL Mauthausen (nr 66363)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/1662, IPN GK 629/9004, IPN GK 629/1031
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 11.12.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Karta personalna KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna KL Mauthausen