Kępczyński vel Kempczyński Wincenty

Imię Wincenty
Nazwisko Kępczyński vel Kempczyński
Data urodzenia 21.10.1896
Miejsce urodzenia Pieńki Ośnickie
Miejsce zamieszkania Pieńki Ośnickie
Imię ojca
Imię matki Balbina
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 12.1943
Data zwolnienia z Fortu III 03.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do polskiego ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 01.04.1944 r. KL Mauthausen (nr 61131)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/1663, IPN GK 629/9005, IPN GK 629/1031
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 11.12.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Karta personalna z KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna z KL Mauthausen