Kalinowski Jerzy

Imię Jerzy
Nazwisko Kalinowski
Data urodzenia 09.05.1925
Miejsce urodzenia Ciechanów
Miejsce zamieszkania Ciechanów
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 07.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III zakładnik za morderstwo
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III 07.07.1944 przeniesiony do Działdowa
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. od 09.1944 KL Stutthof
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof