Szarek

Imię
Nazwisko Szarek
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód urzędnik - kontroler mleczarni w Gąsocinie
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III kwiecień/maj 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie w Nowym Dworze
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Ks. M. M. Grzybowski, Kronika rzymsko-katolickiej parafii Klukowo 1939-1947, Płock 2007, s. 255
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) nie podaje imienia
  2. W Bazie Więźniów jest Antoni Szarek; być może chodzi o tę samą osobę
  3. Aresztowany przez gestapo 03.04.1943 wraz z Tadeuszem Sikorowskim, również więźniem Fortu
  4. Zwolniony po 5 tygodniach pobytu w Nowym Dworze i Forcie