Urzykowska Aniela

Imię Aniela
Nazwisko Urzykowska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca Hipolit
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.03.1941
Data zwolnienia z Fortu III początek maja 1941
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.55
  2. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 84
  3. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 90
  4. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
  1. w Forcie III Pomiechówek przebywała z mężem