Felczak Eugeniusz

Imię Eugeniusz
Nazwisko Felczak
Data urodzenia 07.12.1924
Miejsce urodzenia Romany-Górskie
Miejsce zamieszkania Romany-Górskie
Imię ojca Władysław
Imię matki Helena
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.1944
Data zwolnienia z Fortu III 29.06.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III udzielenie pomocy "bandom"
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie był wraz z siostrą Genowefą, bratem Marcelim i matką Heleną.
  2. Aresztowany 18.04.1944 r.
  3. Numer obozowy w KL Mauthausen 77146.
  4. Zastosowano wobec niego areszt ochronny - zaświadczenie z dnia 15-16.06.1944 r. Pomiechówek
Dokumentacja z KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja z KL Mauthausen

Dokumentacja z KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja z KL Mauthausen

Dokumentacja z KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja z KL Mauthausen