Juracki Jan

Imię Jan
Nazwisko Juracki
Data urodzenia 19.02.1923
Miejsce urodzenia Wychodź
Miejsce zamieszkania Wychodź/Płońsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód bosman/robotnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 03.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przemyt bydła
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 24.12.1944 r. KL Stutthof (34698)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/1482
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 6.03.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dokument z Elektronicznej bazy danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokument z Elektronicznej bazy danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich

Karta więźnia Jana Jurackiego

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia Jana Jurackiego

Lista transportowa KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista transportowa KL Stutthof